Serc
Momenteel ben je hier:Serc/Noord-Holland

Noord-Holland

Over Noord-Holland

De hoofdstad van Noord Holland is Haarlem. De grootste stad is daarentegen Amsterdam (de hoofdstad van Nederland).

 

Geschiedenis & Drooglegging

 

In 1815 werd Nederland verdeeld in provincies. Dat gebeurde met de grondwet voor de Verenigde Nederlanden. Maar de provincie Noord-Holland was daar nog niet bij. Dit gebied werd pas 25 jaar later een eigen provincie, in 1840. In de geschiedenis van Noord-Holland staat water centraal. Voor 1600 bestond Noord-Holland voor bijna de helft uit water. Na 1600 pompten de bewoners stukken land droog met pompen. Vanaf 1800 werd dat allemaal veel groter aangepakt. Het water is vaak een vijand geweest voor de bewoners van Noord-Holland. Toch is er met dat water ook veel geld verdiend. Het water staat centraal als je kijkt naar geschiedenis van de handel.

kwam de naam Holland voor het eerst voor. Het gebied heette graafschap Holland. Noord- en Zuid-Holland waren nog één gebied. In 1806 had Holland een koning: de Franse Lodewijk Napoleon. Holland bestond toen uit Amstelland en Maasland. Den Haag was de hoofdstad van Maasland.

Haarlem was de hoofdstad van Amstelland. De Fransen gingen weg in 1813. Twee jaar later werd Nederland verdeeld in provincies. Eén van de provincies was Holland. Pas in 1840 werd deze provincie gesplitst in Noord- en Zuid-Holland.

Rond 1600 bestond Noord-Holland voor bijna de helft uit water.

Alkmaar lag aan zee, Den Helder lag op een eiland. En ten oosten van Noord-Holland lag de Zuiderzee. In 1602 begint Jan Adriaanszoon met het droogleggen van een groot meer: de Beemster. Om het gebied kwamen twee dijken. Tussen die dijken kwam een vaart. Met behulp van windmolens werd het water uit de Beemster gepompt. Het water kwam in de vaart.

Van daaruit stroomde het naar kanalen en rivieren. In 1612 is het gelukt. De Beemster was droog. Later zijn ook andere meren drooggemalen: De Schermer, de Wormer en de Purmer.Vanaf 1600 werden veel meren drooggelegd. Met windmolens en dijken. Maar één meer was te groot om met molens droog te maken: het Haarlemmermeer. Hiervoor werden drie stoomgemalen gebruikt.

 

Het bewaren van de Noord Hollandse geschiedenis is belangrijk!

De ene gemeentelijke herindeling na de andere laat ons op termijn al die namen vergeten die toch hebben bijgedragen aan onze geschiedenis. Welk kind kent straks nog het dorp (of althans de naam er van) waar zijn grootouders of zelfs ouders zijn geboren en opgegroeid.

We willen dan ook een oproep plaatsen aan mensen met gevoel voor historie en cultuur om een bijdrage te leveren aan deze website waar we van iedere plaats, ieder gehucht (hoe klein of onbetekenend ook) de geschiedenis willen optekenen zodat deze niet verloren gaat.

Nu zijn er nog mensen met ouder fotomateriaal dat nu nog ingescand kan worden. Nu zijn er nog mensen met verhalen over hoe het was.

En als we nu de geschiedenis niet vastleggen zal over 30 jaar niemand meer weten dat de Schermer ooit water was, waar Alkmaar bekend mee werd en wat er in Halfweg voor bekende fabriek stond.

We zoeken dus mensen die op vrijwillige basis mee willen werken aan het tot stand komen van een stukje geschiedenis dat voor altijd bewaard blijft. Om hier aan mee te werken hoeft u geen extreme computervaardigheden te hebben en  als het u wat lijkt reageer dan via het onderstaande antwoordformulier. Ook scholen uit de regio mogen reageren als ze bijvoorbeeld een project klassikaal of met de hele school willen aanpakken. Is dat niet de leukste geschiedenisles die er is?

geschiedenis friesland